БАГШЛАХ БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ СУДАЛГАА

Цэцэрлэгийн эрхлэгч Д. Бүрэнжаргал

 • 1988-1992 онд АУДС эх баригч бага эмч мэргэжил
 • 2009-2011онд МУБИС- ийн СӨБС –ийг багш арга зүйч
 • 2012-2013 онд УТМ академи
 • 2014 онд МУБИС боловсролын магистрант
 • Харилцааны болон бусад зөрчлийн арга хэмжээ авагдаж байгаагүй
 • Эрүүл мэндийн салбарт 8 жил, боловсролын салбарт сүүлийн 10 жил эмч, багшаар ажиллаж байна.

Бага бүлгийн багш М.Оюунсүрэн

 • МУБИС – багш мэргэжилтэй
 • МУБИС - СӨБС –д суралцаж байгаа
 • Хүүхдийн цэцэрлэгт 3 дахь жилдээ ажиллаж байна.

  Туслах багш М. Алтанмөнх

 • МУБИС - СӨБС-д суралцаж байгаа
 • Тогооч мэргэжилтэй
 • Цэцэрлэгийн туслах багшийн гэрчилгээтэй
 • Хүүхдийн цэцэрлэгт 4 –н жил ажиллаж байна

  Дунд бүлгийн багш Д. Цэцэгмаа

  • Гурван- эрдэнэ Багшийн Дээд сургууль төгссөн
 • Хүүхдийн цэцэрлэгт 4-н жил ажиллаж байна

Туслах багш А. Уянга

 • Цэцэрлэгийн туслах багшийн гэрчилгээтэй
 • Хүүхдийн цэцэрлэгт 4 –н жил ажиллаж байна утас

Цэцэрлэгийн тогооч Б. Оюунгэрэл

 • Тогооч мэргэжилээр 10 жил ажиллаж байгаа 4- р зэрэгтэй
Алтантүлхүүр цэцэрлэгт 4 –н жил ажиллаж байна.