Хоолны орцны цэсний загвар

Хоолны дэглэм

Хоолны нэр

Гарц / гр /

Найрлага

Илчлэг / ккал/

Уураг / гр /

Тос / гр /

Нүүрс ус / гр /

А аминдэм / мг /

С аминдэм / мг /

Кальци / мг /

Төмөр / мг /

Өглөө

Сүүтэй хүүхдийн будааны агшаамал

120,0

178,2

5,23

7,8

21,8

63,7

1,0

0,5

125,45

Цайны жигнэмэг

50,0

178,5

3,55

7,0

-

2,48

0,08

0,07

23,02

Бүгд

356,7

8,8

14,8

21,8

66,2

1,08

0,57

148,4

 

Хоол тэжээлийн шимт бодис, илчлэгийн хэмжээг гаргасан байдал

  1. Тухайн цэцэрлэгт өглөө ирсэн хүүхдийн тоог авч хүнсний бүтээгдэхүүнийг хэмжээг гаргаж нэр төрөл тус бүрээр няраваас авдаг
  2. Хүнсний бүтээгдэхүүнийг граммд шилжүүлэн нэг хүүхдэд ноогдох хэмжээг олж түүнээс тухайн өдрийн илчлэг, хоолны хувь, орц гарна. Жишээ нь 2013 оны 4 – сарын 30 өдөр өглөө 180 хүүхэд ирсэн. 30 кг махаа граммд шилүүлэхэд 30000 грамм болно. Үүнийгээ 180 хүүхдэд хуваахад нэг хүүхдэд 166 грамм мах ноогдож байна.
  3. Нийт хэрэглэсэн уураг, өөх тос, нүүрс ус, илчлэгийн нийлбэр дүнг тус тусд нь нэмж гаргана.
  4. Хүүхдийн өдөрт хэрэглэх шимт бодисын стандарт хэмжээний 80% - ийг цэцэрлэг өгнө гэж үзээд илчлэгийн физиологийн хэрэгцээг гаргана.

Хүүхдийн хоногийн хоолны илчлэг нь хоолны мөнгөтэй холбоотой байдаг. Хоолны зардал 2012 онд нэмэгдэж түүнээс хойш илчлэг өндөр гарч байсан. Гэвч ханган нийлүүлэгч кампаниуд хүнсний бүтээгдэхүүний үнэ нэмж байна. Иймээс үнийн өсөлтөөс шалтгаалан илчлэг буурч эхэлсэн.

  2014 оны эхний  саруудад хоолны илчлэг нь дунджаар  3- р сард 75 %,  4 –р сард  80 % ,  5 -  р сард  80 % -тай болсон байна.